Kurset «Litt hjelp i tide – styrket evne til livsmestring» henvender seg til NSF’s medlemmer som har personalansvar

Det gir rom til å

 • definere utfordringer og se veivalg
 • møte andre sykepleiere med lederansvar
 • knytte nettverk på tvers av arbeidssteder

Gjennom undervisning, erfaringsutveksling og veiledningssamtaler får deltakerne kunnskap og innsikt i teknikker som fremmer helse og styrker livskvalitet og -mestring.

Målsetting

 • styrke bevisstheten omkring yrkes- og lederrolle
 • forebygge utbrenning
 • fremme helse og livskvalitet

Kursavgift

Norsk Sykepleierforbund dekker kursavgiften som inkluderer opphold og kost. Den enkelte kursdeltaker må selv dekke sine reiseutgifter til Modum Bad (du kan søke om støtte til reiseutgifter fra NSF).

Kursene i 2018 er fulltegnet.

Kurs i 2019

Det er satt opp fire kurs. Hvert av kursene har plass til 12 deltakere.

 • Uke 13: 27. – 29. mars 
 • Uke 14: 03. – 05. april
 • Uke 36: 04. – 06. september
 • Uke 38: 18. – 20. september
 • OBS! Alle felter med stjerne må fylles ut. Hvis du ikke mottar mail fra oss innen ca. en uke, ta kontakt på kurs@modum-bad.no

Share Button
 •  

  Våre støttespillere: