Skammen og ensomheten

Hvordan ser det ut under depresjonsepidemiens overflate? Fagkurs om skammens rolle i depresjon

21. november 2014 på Kildehuset, Modum Bad

  • Tidsramme: Kurset varer fra kl. 10.00 til 16.00. Registrering fra kl. 9.30.
  • Pris: 1500,- inkl. enkel lunsj
  • Frist for påmelding er 14. november 2014. Ved avmelding senere enn 31. oktober belastes hele kursavgiften.

Skam og depresjon

Depresjon er i ferd med å bli en av de største folkehelseutfordringene i Norge. Skam spiller en sentral rolle i flere psykiske lidelser og kan utløse, opprettholde og være en del av depresjon og depressive lidelser. I senere tid er det etablert mye ny kunnskap om skammens fenomenologi og behandling av skamrelaterte lidelser. I depresjonsbehandling er slik kunnskap avgjørende for å kunne adressere skammen. Ved å ta i bruk kunnskapen også i forebygging og tidlig intervensjon kan vi bidra til å demme opp for langvarige lidelser og store omkostninger for individer, familier og samfunn.

Dette kurset vil gi innføring om skammens betydning i depressive lidelser – hvordan forebygge og behandle?

Det vil bli gitt en oversikt over hovedretningene mht. behandling av depresjon. Deretter vil vekten legges på sentrale prinsipper og konkrete strategier hentet fra eksistensiell, narrativ, dynamisk-relasjonell og affektiv orientert tilnærming.

GryStålsettKursholder Gry Stålsett er spesialpsykolog/PhD og har jobbet ved Modum Bad i 21 år. Hun har drevet behandling, forskning, veiledning, fagformidling og pasientundervisning. Hun har doktorgrad i eksistensiell behandling av tilbakevendende depresjon.

 

 

 

  • Målgruppe for kurset er alle som arbeider med behandling og tidlig intervensjon rettet mot depressive lidelser, og andre fagpersoner med interesse for skammens fenomenologi og dens rolle i depresjon.
  • Kurset er godkjent av Den norske legeforening med 6 timer for spesialistenes etterutdanning innen psykiatri, og av Norsk Psykologforening som 7 timers vedlikeholdsaktivitet. Det er godkjent av Norsk Sykepleierforbund som meritterende for godkjenning til klinisk spesialist i sykepleie/spesialsykepleie med totalt 6 timer,  og av Norsk Ergoterapeutforbund med 6 timer som spesialistspesifikt kurs meritterende for ergoterapispesialist for Allmennhelse, Folkehelse og Psykisk helse. Kurset er godkjent av Den Norske Coachforening som vedlikeholdsaktivitet med 6 timer. Prester som søker spesialisering i praktisk prestetjeneste innen helse- og sosialsektor kan individuelt søke om godkjenning av kurset som et kortkurs innen spesialiseringen. Medlemmer av Norsk Fysioterapeutforbund og Fellesorganisasjonen kan søke individuell godkjenning i etterkant.
Share Button
  •  

    Våre støttespillere: